هاست آلمان پربازدید NVMe

GSN-1

1 گیگابایت فضا NVMe SSD
ترافیک نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
تحویل آنی سرویس هاست
سایر امکانات نامحدود

GSN-2

2 گیگابایت فضا NVMe SSD
ترافیک نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
تحویل آنی سرویس هاست
سایر امکانات نامحدود

GSN-3

4 گیگابایت فضا NVMe SSD
ترافیک نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
تحویل آنی سرویس هاست
سایر امکانات نامحدود

GSN-4

10 گیگابایت فضا NVMe SSD
ترافیک نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
تحویل آنی سرویس هاست
سایر امکانات نامحدود